Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Şirketlerin hayat kaynağı müşteri memnuniyetidir.

Müşteri memnuniyeti sağlayamayan bir şirket, oksijensiz kalmış bir vücut gibi canlılığını sürdüremez.
 
Şirket idarecileri ve çalışanları görev ve yetkileri ne olursa olsun faaliyetlerini müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde düzenlemelidir.
 
Müşteri memnuniyeti, kaliteli ve uygun fiyata sunulan, zamanında teslim edilen ürünle oluşur, satış öncesi ve sonrası sunulan kaliteli hizmetle pekişir.
 
Üründe ve hizmette kalite, işletmede yenilenen veya ilave edilen yeni makinalar ve gereçlerle,  geliştirilen metodlarla, uygulamaya alınan yeni teknolojilerle, eğitilen personel ve arttırılan verim ile sürekli iyileştirilmelidir. 
 
Hatasız ürün ve hatasız hizmet hedef olarak alınmalı, bu hedefe ulaşmak  için şirket içindeki ve şirket dışındaki birimler arasında, aşağıda belirtilen dengeli ilişkiler kurulmalı ve sürdürülmelidir:
 
  Şirketin Sorumlulukları Şirketin Beklentileri
Çalışanlarla İlişkiler
 • Çalışanların görev ve sorumluluklarının belirlendiği iş bölümünün sağlanması
 • Liyakata dayalı uygun ücret politikasının uygulanması
 • İş ortamının yürürlükteki güvenlik ve sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanması,böylece çalışanların mutluluğunun gözetilmesi
 • Çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi için uygulamalar yapılması
 • Talimatlara uyumlu davranmak
 • Şirket menfaatlerini kendi menfaatleri ile özdeş tutmak
 • Kişisel yeteneklerini şirket ihtiyaçları için paylaşır durumda olmak
 • Sirkete özel bilgileri kendinde saklamak
 • Diğer çalışanlarla ahenkli ilişkiler geliştirmek
Ortaklarla İlişkiler
 • Şirketin iyi şöhretini kollamak ve devam ettirmek
 • Şirketin karlılık durumunu sürdürerek ortaklara kar hissesi ödemesi yapabilmek
 • Şirketin maddi ve manevi değerini artırmak
 • Şirkete maddi ve manevi destek olmak
 • Gerekli durumlarda sermaye artırımına katılmak
 • Şirketin iyi şöhretine katkıda bulunmak
Tedarikçilerle İlişkiler
 • Sipariş vermelerde açık ve net olmak,karşı tarafa  kafi zaman tanımak
 • Mümkün olduğunca miktar ve teslim süresi belirlenmiş program siparişler vermek
 •  
 • Teslimatların zamanında ve kabul edilmiş kalite şartlarında olmasının sağlanması
 • Ürün geliştirme konusunda oluşan yeniliklerden haberdar edilmesi
Toplumla İlişkiler
 • Vergi ödeyerek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Çevre temizliğine dikkat ederek, küresel iklim bozulmasını önlemek için azami tasarruf sağlayarak harekat etmek
 • Konusundaki yenilikleri takip ederek mümkün mertebe katma değer artışı sağlamak
 • Alt yapı hizmetleri
 • Güvenlik hizmetleri
 • Eğitime, yatırıma ve ihracata teşvik
 • Şirket çalışmalarını kolaylaştırack alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi
 • Güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi
 • Eğitime, yatırıma, ihracata ve istihdama teşvik programları uygulanması
Müşterilerle İlişkiler
 • Kaliteli ürünlerin uygun fiyatla zamanında teslim edilmesi
 • Ürünlerin tanıtımı ve özellikleri konusunda satış öncesi ve sonrası bilgilendirme
 • Satış öncesi ve sonrası gerekecek hizmetlerin zamanında sunulması
 • Ödemelerin anlaşma şartlarına uygun olarak zamanında yapılması
 • Mümkün olduğunca programlı ve sürekli sipariş verilmesi
 • Hammadde ve diğer maliyet unsurları artışından kaynaklanan fiyat artışlarının anlayışla karşılanması
 
 
Bu kalite politikasının uygulanmasını ve sürekliliğini üst yönetim olarak taahhüt ederiz.