Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Öge-Pipsan A.Ş. olarak, doğanın bir parçası olduğumuz  bilinci ile doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamıştır. Bu ilke doğrultusunda;

  • Sıfır atık hedefi ile atık yönetiminin sağlanmasını,
 
  • Kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını,
 
  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında paydaşlarımızın ve toplumumuzun, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği duyarlılığına yönelik katkı sağlamayı,
 
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri kazanımı artırmayı,
 
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 
  • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
 
  • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı ve
 
  • İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı hedeflemektedir.