Üretilecek herhangibir yeni plastik profil, müşteri teknik şartnamesi, teknik resmi, ve/veya numunesi ile ele alınır.

Profilin kullanım yerine göre uygun hammadde seçimi ve formül tasarımı yapılır.Ekstruzyon işlemi için gerekli kalıp ve kalibratör takımları, firma içinde tecrübeli kadro tarafından tasarlanır.  Kalıp parçaları, modern CAD/CAM sistemler vasıtasıyla  hassas olarak işlenir.

 

EDM-Tel Erezyon

Mikroskop ile Koordinat Belirleme

 

 

İşlenen parçalar gene atelye imkanları ile toplanıp uygun bir ekstruzyon hattında denenir. Denemeler ve yapılacak ince ayarlardan sonra istenen plastik profil seri üretime hazır duruma getirilir.

Kalıp Atölyesi Kalıp Atölyesi

zdfsad